Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Be-1 Lány


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Be-1 Lány

Jakou změnu navrhujeme?

Masivní výstavba na pozemcích bývalé střední Zahradnické školy představuje další dopravní zatížení ulice Lány - od 20 000 do 25 000 průjezdů denně. Při problému na dálnici D1 až 45 000 průjezdů.

Bohunice nemají park a potřebují odizolovat od dálnice D1 a v budoucnu od plánované vysokorychlostní tratě. Likvidace bonitní půdy, nerealistická a developerům nahrávající studie Lány 2017, která byla placena z veřejných prostředků počítá např. s tím, že nové obslužné komunikace povedou před zahrady, pole a sady soukromých majitelů, kteří s tím nesouhlasí. Petici proti výstavbě podepsaly stovky obyvatel.

Mohutná rozvojová lokalita Be-1 představuje rozlézání města do krajiny, zabírání zemědělské půdy, suburbanizaci. To to jde proti základním principům kompaktního města krátkých vzdáleností. S tím by bylo možné souhlasit pouze za těchto podmínek - všechny plochy smíšené, napojení na kapacitní veřejnou dopravu (reálně napřed doprava, pak výstavba), R43 v Bystrcké stopě s napojením na D1 + současné reálné zklidnění ulice Lány (napřed napojení + zklidnění, pak výstavba)