Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Be-3 Tatran Bohunice


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Be-3 Tatran Bohunice

Jakou změnu navrhujeme?

V severní části rozvojové lokality nenavrhujte plochu sportu, ponechejte ji jako veřejnou zeleň. Přínos plochy sportu neodpovídá ztrátě.

V území je množství vzrostlých stromů, louka, potřebná pěší cesta, volný prostor, kompenzující koncentraci obyvatel v ulici Pod nemocnicí a sběrné komunikace na opačné straně obytných domů.