Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Kampus


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Kampus

Jakou změnu navrhujeme?

Základní filozofií koncepce města krátkých vzdáleností jsou silná lokální centra (bydlení + práce + škola + nákupní centrum).

Žádáme prověření možnosti doplnění obou ploch komerční vybavenosti o funkci bydlení a plochy parkovišť mezi nákupním centrem a dálničním přivaděčem jako stavební plochy pro administrativu.