Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

By-2, By-4, By-5 - Dvakrát větší Bosonohy


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality By-2, By-4, By-5 - Dvakrát větší Bosonohy

Jakou změnu navrhujeme?

Veškerou výstavbu realizovat pouze za těcto podmínek - realizace tramvajové tratě, R43 v Bystrcké stopě včetně hotového napojení na D1, obchvat Bosonoh, současné radikální zklidnění Pražské ulice, zpracování regulačního plánu Bosonoh.

Plochy při tramvajové trati změnit ze zástavby volné na kompaktní.