Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

By-6 Achtelky


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita By-6 Achtelky

Jakou změnu navrhujeme?

Izolovaná enkláva bydlení v lese mezi dvěma městskými částmi, přístupná pouze IAD, nedává urbanistický smysl a rozhodně není obhajitelná tím, že si někdo v minulosti vymohl výjimku z pravidla - těžko představitelným způsobem - a bydlí tam.

Navrhněte buď kompaktní rozvojovou plochu z Bosonoh až do Kohoutovic, nebo nic.