Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

C-1 Vinohradská


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita C-1 Vinohradská

Jakou změnu navrhujeme?

Lokalita, přestože určená pro lehkou výrobu, má do vzdálenějšího budoucna potenciál dalšího rozvoje (komerční vybavenost ad.).

Vymezte proto prostupnost lokality a veřejná prostranství.