Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

C-4 Mírová


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita C-4 Mírová

Jakou změnu navrhujeme?

Respektujte stávající charakter a výšku zástavby.

Doplňte dostavbu Faměrova náměstí v místě, kde je přerušily “brejle” mimoúrovňové křižovatky.