Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

C-6 Charbulova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita C-6 Charbulova

Jakou změnu navrhujeme?

Návrhovou plochu před Novou Mosilanou (W/v3) změňte ideálně na C/k3, aby bylo možno plochu využít širším způsobem. Plocha má mimořádný potenciál pro scelení Černovic.