Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

C-7 a C-8 Kaménky


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality C-7 a C-8 Kaménky

Jakou změnu navrhujeme?

Aby se předešlo negativním dopadům vzniklé dopravy na Černovice, u obou rozvojových lokalit doplňte jednoznačnou podmínku pohodlného a rychlého napojení IAD z ulic Černovické (VMO) a Olomoucké na kapacitní veřejnou dopravu.

Doplňte podmínku výstavby vybudováním kmenové kanalizační stoky.

Do rozvojových ploch zahrňte i plochu D/a2 při léčebně a změňte ji na plochu smíšenou. Má do budoucna potenciál přestavby a propojení cizorodých ploch.

Vymezte veřejné prostranství.