POZADÍ

Historie a budoucnost územního plánu

V Brně platí územní plán z roku 1994. Což je samozřejmě rarita. Za tu dobu je zaflikovaný už stovkami změn, pod jejichž nánosem se koncepce plánu ztrácí.

V červnu 2002 proto brněnské zastupitelstvo schválilo záměr pořídit nový územní plán. V dubnu 2007 schválilo zadání. O dva měsíce později je změnilo s cílem uzpůsobit je a) trasám evropských železničních koridorů (“odsun nádraží”) a b) “definitivnímu koridoru rychlostní silnice R 43”.

Výběrové řízení na zpracování konceptu územního plánu vyhrála firma Arch.Design. Koncept měla zpracovat původně ve dvou variantách - první expanzivní, druhé méně expanzivní. Pak k nim přibyla ještě třetí, konzervativní a bez R43.

Začátkem roku 2011 byl koncept hotový. Poprvé byl územní plán veřejně projednáván podle nového zákona, občané a spolky podali stovky připomínek.

V září zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo Zásady územního rozvoje (ZÚR) čili jakýsi “krajský územní plán”, kterým se územní plány obcí a měst musí řídit. 14 obcí a 13 fyzických osob je kvůli R43 a dalším silničním stavbám napadlo u soudu. Soud dal v roce 2012 navrhovatelům za pravdu a ZÚR zrušil.

Brno tak muselo práce na novém územním plánu přerušit - byly by v rozporu se zákonem. Protože platný ÚP už vážně začínal být starý (platí dodnes:) rozhodlo se provést soubor několika set jeho změn, který souborně nazvalo Aktualizace územního plánu.

Aktualizace byla opět napadena u soudu a ten ji opět zrušil. Protože město je povinno zabývat se žádostmi o změny ÚP, pořizovalo pak několik let změny územního plánu po menších balících (asi tak po 150 až 250 změnách:).

V listopadu 2016 nabyly účinnosti nové Zásady územního rozvoje, město tedy mohlo pokračovat. Po bouřlivé debatě, zda zadat zcela nový územní plán, nebo pokračovat v konceptu od firmy Arch.design, zvítězila druhá varianta s tím, že se návrh přece jen trochu přizpůsobí 21. století. Mezitím vznikla Kancelář architekta města a město se rozhodlo zpracování návrhu územního plánu svěřit právě jí. Nyní město zveřejňuje tento návrh územního plánu a v souladu se zákonem umožňuje veřejnosti, aby se k němu vyjádřila.

Jak bude na jaře 2023?

Než se pustíme do budoucnosti návrhu ÚP, udělejme si pro uvolnění malou anketu. Jak bude vypadat situace na jaře 2023?

  • Brno bude mít nový platný územní plán a politici už budou jednat o pořízení nového, protože ten právě schválený je v tu chvíli přesně 20 let starý.

  • Brno bude mít nový platný územní plán, a bude se podle něj stavět ještě v roce 2037.

  • Brno nestihne územní plán dokončit a schválit. Ten současný přestal na Silvestra 2022 platit a nastal jeden velký experiment: smí se stavět pouze v zastavěných částech města, zato však se tam může stavět jakkoli. Rozhodují pouze stavební úřady, které však na to nejsou připraveny. Brno je konečně slavné: všichni se dívají, jak todle dopadne.

  • Brno nestihne územní plán dokončit a schválit a dostane od státu v pořadí již třetí výjimku ze zákona a bude v pořizování územního plánu pokračovat dál a dál.

Všechny čtyři varianty jsou zcela reálné.


Jakub Kořínek
Otevřené Brno
březen 2020