Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

I-2 Nad Bauhausem


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita I-2 Nad Bauhausem

Jakou změnu navrhujeme?

Nesouhlas s plochou pro nákupní centra. Sociálně-demografické studie jasně ukazují, že jakákoliv další nákupní centra v tomto segmentu města jsou nadbytečná. Zábor zemědělské půdy a betonování velkých ploch za městem jsou nežádoucí, stejně jako dopravní zátěž, která z nich plyne. Už vůbec se to neshoduje s proklamovaným kompaktním městem krátkých vzdáleností.