Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Ke-2 Stavební dvůr


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Ke-2 Stavební dvůr

Jakou změnu navrhujeme?

Požadujeme změnu plochy bydlení na plochu smíšenou obytnou - C/v3.

Pojmout Libušinu třídu v těchto místech jako městskou třídu, ne jako dopravní stoku, ke které jsou domy otočeny zády.

Podmínit výstavbu pořízením územní studie (jde o potenciálně důležité místo, spojující tři části Kohoutovic).

Podmínit ji přímým dopravním napojením z Libušiny třídy čili bez průjezdu ul. Tallichovou (prověřeno Odborem dopravy).