Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Ke-3 Richtrova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Ke-3 Richtrova

Jakou změnu navrhujeme?

Navrhujeme rozšíření rozvojové lokality i na protější “břeh” Libušiny třídy - až po ulici Desátkovou - a zástavbu podmínit minimálně územní studií celé rozvojové plochy.

Jestli v Kohoutovicích něco není stabilizované, pak je to právě území mezi Desátkovou a Libušinou třídou - včetně “třídy” samotné a někdejšího centra městské části, které na ní leží.