Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Ke-4 a Ke 7 Borodinova, U Tescanu


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality Ke-4 a Ke 7 Borodinova, U Tescanu

Jakou změnu navrhujeme?

Požadujeme změnit z D/a2 na E/a2.

Plochy dopravní jsou pozůstatkem již opuštěných plánů. Kohoutovice potřebují pracovní příležitosti.