Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Ke-8 Louka Nad Pisárkami


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Ke-8 Louka Nad Pisárkami

Jakou změnu navrhujeme?

Navržená plocha pro DPS představuje neodůvodněnou suburbanizaci v rozporu s cílem kompaktního města.

Senioři potřebují klid, ne však izolaci. A toto je izolované místo. DPS by měl být v blízkosti obchodů, služeb a veřejné dopravy, ne v lese. I jakékoli jiné služby v této kategorii by měly být v blízkosti veřejné dopravy.

Rozvojová lokalita je desítky let kopírována z ÚP do ÚP, aniž by to mělo hlubší význam. Území úspěšně slouží k individuálním sportovním aktivitám a rekreaci. Nezdá se to, ale jinou louku Kohoutovice nemají.

Navrhujeme stabilizovat tuto plochu v souladu s její stavem.