Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

KP-4 Veřejný park, nebo soukromý sport?


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita KP-4 Veřejný park, nebo soukromý sport?

Jakou změnu navrhujeme?

Nesouhlasíme s významným rozšířením funkční plochy pro sport o plochu zeleně s množstvím stromů při ulici Purkyňově.

Pokud by měla být plocha v budoucnu nějak využita, pak ideálně k dotvoření a zabydlení městské třídy vedoucí ke kampusu VUT.