Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

KP-5 VUT


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita KP-5 VUT

Jakou změnu navrhujeme?

Doplnit do této obří neobydlené enklávy mezi Královým polem a Palackého vrchem bydlení. Ne nezbytně nutně přesně do plochy KP-5.