Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Po-3 Nákupní centrum Královo pole


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Po-3 Nákupní centrum Královo pole

Jakou změnu navrhujeme?

Základní filozofií koncepce města krátkých vzdáleností jsou silná lokální centra (bydlení + práce + škola + nákupní centrum).

Žádáme proto prověření změny ploch na smíšené obytné, s důrazem zejména na doplnění bydlení, s přihlédnutím ke komplikovaným okolnostem (blízká teplárna, mimoúrovňové křížení, nestabilní svah), případně i na úkor zeleně. V případě zeleně (v tomto konkrétním případě) klást důraz na kvalitu a efektivitu spíše než na plochu.