Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Sa-1, Sa-2, Sa-3 - Sadová


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality Sa-1, Sa-2, Sa-3 - Sadová

Jakou změnu navrhujeme?

Plochy pro bydlení podmínit kapacitní veřejnou dopravou.

Rozvojovou lokalitu Sa-1 doplnit plochou smíšenou (C), ideálně podél navržené ulice na Lesnou.

Monofunkční plocha (V) je nežádoucí. Škola by neměla být na kraji obce. Ani seskupení školy a dalších funkcí veř. vybavenosti.