Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Sa-2 Kociánka - Na kopcích


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Sa-2 Kociánka - Na kopcích

Jakou změnu navrhujeme?

Navrhujeme změnu celé oblasti mezi ulicemi Kociánka, Na Kopcích, Hamerláky a lesem z kategorie B/r1 na C/r1.

Tato jasně ohraničená oblast na kraji obce je reálně užívaná pro bydlení spojené s drobným podnikáním ve službách a neobtěžující lehké výrobě. Teprve následně do území vstupují čistě rezidenční objekty.