Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Le-1 a Le-2 Lesná-nádraží + Třískalova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality Le-1 a Le-2 Lesná-nádraží + Třískalova

Jakou změnu navrhujeme?

Změnit na plochu smíšenou (C), čili včetně bydlení.

Koncepce návrhu ÚP žádá směřování ke kompaktnímu městu krátkých vzdáleností, ne k monofunkčním plochám, které přímo nutí obyvatele, aby přijeli svými auty.