Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Cyklostezka Novolíšeňská - Kotlanova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Cyklostezka Novolíšeňská - Kotlanova

Jakou změnu navrhujeme?

ÚMČ Brno-Líšeň plánuje stavbu cyklostezky podél tramvaje č. 8 od zastávky Novolíšeňská k zastávce Kotlanova. Vzhledem k výškovému profilu se jedná o ideální trasu do sídliště Líšeň. Požadujeme její zahrnutí do ÚPmB.