Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Cyklostezka Stránská skála - Líšeň


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Cyklostezka Stránská skála - Líšeň

Jakou změnu navrhujeme?

Podél tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň není zakreslena cyklostezka, přestože 30 let jedná o její realizaci. Jedná se o naprosto ideální trasu do staré Líšně, do nové zástavby kolem ulic Holzovy, Letecké atd. Je to dobrá trasa i pro příjezd do horní části sídliště kolem ulice Jírova. Polovina úseku je navíc již v rámci rozvoje JMK zařazena jako cyklostezka. Požadujeme její zařazení do ÚPmB.