Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Li-19 Jedovnická


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Li-19 Jedovnická

Jakou změnu navrhujeme?

Rozšířit rozvojovou lokalitu směrem na jih a jihovýchod - plocha není stabilizovaná. Ideálně podmínit územní studií na celou navrhovanou plochu, také ve vztahu na Zi-8.