Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Li-6 Zetor sever


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Li-6 Zetor sever

Jakou změnu navrhujeme?

Změnit na plochu smíšenou (C) čili doplnit bydlení.