Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Li-9 Jedlý park


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Li-9 Jedlý park

Jakou změnu navrhujeme?

Rozvojovou lokalitu zmenšit o část neformálního parku pouze na stávající plochu parkoviště. Pokud je příliš malá, lze ji přičlenit k sousední ploše C. Což by ostatně umožnilo umístit na ní také bydlení.