Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Zetor


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Plocha P/a3 Zetor

Jakou změnu navrhujeme?

Plocha mezi ulicemi Trnkovou a Jedovnickou, zbytky Zetoru a spalovnou není stabilizovaná.

Navrhujeme doplnit zcela novou rozvojovou lokalitu od Novolíšeňské po Stránskou skálu, do ní významné plochy smíšené (C) čili i s funkcí obytnou. Nutnost předejít monofunkční průmyslové zóně. Stránská skála dává místu potenciál polyfunkční ne zóny, ale čtvrti.

Doplnit podmínku vypracování územní studie.

Doplnit dopravní propojení Líšeň - (obnovená tram.trať -) Stránská skála. Po dalším útlumu výroby v Zetoru, který je nevyhnutelný, by tato perspektivní cesta východ-západ mohla být obnovena.