Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

B-1 Hády


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Územní rezerva B-1 Hády

Jakou změnu navrhujeme?

Nesouhlasíme s územní rezervou. Jedná se o příklad suburbanizace, která jde proti deklarovanému záměru města krátkých vzdáleností. Chybí kapacitní veřejná doprava.