Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Ma-3 Pod Hády


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Ma-3 Pod Hády

Jakou změnu navrhujeme?

Nesouhlasíme s plochami pro bydlení. Jedná se o příklad suburbanizace, která jde proti deklarovanému záměru města krátkých vzdáleností. Zcela chybí kapacitní veřejná doprava.