Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Ob-1, Ob-4 a Ob-5 Obřany-Kamčatka


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality Ob-1, Ob-4 a Ob-5 Obřany-Kamčatka

Jakou změnu navrhujeme?

Doplnit podmínku obslužnosti kapacitní veřejnou dopravou.

Suburbanizace. S plochami Ob-4 a Ob-5 nelze souhlasit dříve, než budou prokazatelně využity rezervy ve vnitřním městě (typicky Nová jižní čtvrť, Nová Zbrojovka apod.).