Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Silnice Medlánky - Bystrc


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Silnice Medlánky - Bystrc

Jakou změnu navrhujeme?

Vyjasněte záměr s “ulicí” Turistickou a jejím pokračováním do Bystrce/Komína, aby nebyly žádné pochyby.

Čteme jej jako pěší cestu kombinovanou s cyklostezku, ale není to jednoznačné a objevují se i interpretace jako budoucí sběrná komunikace Řečkovice - Bystrc, viz např. připomínky MČ Medlánky.