Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

R-3 a R-4 Řečkovické kasárny + Lacinova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality R-3 a R-4 Řečkovické kasárny + Lacinova

Jakou změnu navrhujeme?

Rozvojové plochy R-4 a (zejména) R-3 jsou v příkrém rozporu s ústřední tezí koncepce - směřováním ke kompaktnímu městu.

Navrhujeme převést je do režimu územní rezervy s jasně danými podmínkami.

Jejich realizace je představitelná po splnění těchto podmínek: využitelné plochy v širším centru města a centrech čtvrtí už budou zastavěné, zejména bude zastavěná Nová jižní čtvrť a Nová Zbrojovka, území bude nezpochybnitelně napojené na kapacitní veřejnou dopravu.