Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

NL-2 Zahrádky na Kamenném vrchu


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita NL-2 Zahrádky na Kamenném vrchu

Jakou změnu navrhujeme?

Domníváme se, že hranice ve výkresové části je zkopírována z doby předtím, než vzniklo reálné rozhraní zrušených a fungujících zahrádek.

Zpřesněte hranice rozvojové lokality v souladu se stavem a jeho logickým vývojem čili zmenšete ji o pás při jejím severním okraji (B/r2), kde je několik využívaných zahrádek.