Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

MB-2 Asanace domu na Údolní


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita MB-2 Asanace domu na Údolní

Jakou změnu navrhujeme?

Navržené rozšíření Obilního trhu na úkor domu Údolní 37 nerespektuje ani historii, ani vlastnictví. Vychází patrně z někdejší studie rekonstrukce Údolní, i ta se již ale ubírá jiným směrem.

Žádáme proto rozšiření rozvojové lokality MB-2 i ve zbytku plochy k Údolní ulici, čímž se stabilizujte uliční čára ulice Údolní a využije se prostor pro výstavbu (a nástupní prostor na Špilberk).