Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Náměstí na Bratislavské


O jakou plochu v návrhu se jedná?

křižovatka ulic Bratislavská, Stará a Körnerová

Jakou změnu navrhujeme?

Této čtvrti chybí lokální centrum/centra. Návrhem územního plánu se otevírá možnost vytvořit veřejný prostor charakteru náměstí na křižovatce ulic Bratislavská, Stará a Körnerova a současně iniciovat v tomto místě zklidnění dopravy.