Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

SB-3 a SB-5 5 Žlutý kopec


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality SB-3 a SB-5 - Žlutý kopec

Jakou změnu navrhujeme?

Rozvojové lokality SB-3 a SB-5 a plochu zeleně mezi nimi upravit dle výsledků urbanistické soutěže 2019/20.