Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Sty-3 Červený kopec


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Sty-3 Červený kopec

Jakou změnu navrhujeme?

Typ zástavby v-volná změnit na k-kompaktní.

Kompaktní město potřebuje v centrech čtrvtí kompaktní ulice, a ty vytvoří jedině kompaktní bloky domů.