Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Sty-8 Červený kopec


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Sty-8 Červený kopec

Jakou změnu navrhujeme?

B/v3 změnit na zeleň, v nejhorším případě na B/r1.

B/v3 porušuje zelený horizont města a dominuje i pohledu z kamenné čtvrti. Ideálně rozšířit zelený pás až k nové "LDN" a vysadit například městský volně otevřený sad.