Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Tr-2 Tesco za nádražím


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Tr-2

Jakou změnu navrhujeme?

Plochy pod Tescem a jeho plánovanou dostavbou změnit z W (plocha komerční vybavanesti) na plochu C (plocha smíšená obytná).

Rozvojovou plochu rozšířit a podmínit studií od ústí Masarykovy po uliční čáru Vaňkovky a od křižovatky pod Petrovem a Malé Ameriky po Dornych.