Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Tr-4, Tr-5, Ze-1 - Nová městská třída


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojové lokality Tr-4, Tr-5, Ze-1 - Nová městská třída

Jakou změnu navrhujeme?

Nenazývat průraz Novou městskou třídou.

Zúžit novou ulici na max. 26 metrů. Plánovanou šířku 35 metrů měla proto, aby mohla sloužit jako městská dálnice. V případě šířky 35 m zbývá na mnoha místech jen minimální prostor pro budovy, takže hrozí, že do nich nikdo nebude investovat a nevzniknou.

Nevymezovat novou ulici jako sběrnou komunikaci, která "odlehčí Kolišti". Kolišti má odlehčit urychlená dostavba východního segmentu VMO. Klikatá trasa navrhované sběrné komunikace navíc generuje nové přetížené křižovatky na Cejlu a zejména na velmi úzké Bratislavské.

V maximální míře vynést historický tok Svitavy (tzv. Svitavský náhon) na povrch.