Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

V-1 Šumavská + Kraví Hora


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita V-1 Šumavská + Kraví Hora

Jakou změnu navrhujeme?

Oblast Šumavská / Právnická fakulta na první pohled není v pořádku. Městská třída Veveří tu prochází nepochopitelně mrtvým územím. Veliká plocha města o velikosti jedné celé čtvrti zcela postrádá jakékoliv obyvatele. Nikdo tu nebydlí. Oblast lze vymezit zhruba ulicemi Šumavskou, Kounicovou, Zahradníkovou, Úvozem, Grohovou, Údolní, Tůmovou a Lužickou. 22 minut chůze z východu na západ a 22 minut chůze ze severu na jih.

Navrhujeme doplnit bydlení, resp. smíšené plochy obytné a podmínit rozvoj výše vymezené plochy regulačním plánem, jehož koncepce bude získána v urbanistické soutěži.