Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Výstaviště


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Plocha X/a4 - Výstaviště

Jakou změnu navrhujeme?

Rozsáhlé části areálu zejména na jeho okrajích jakož i okolí Velodromu a Bauerovy ulice NEJSOU stabilizované.

Definovat návrhové plochy, ideálně v souladu s výsledky mezinárodní urbanistické soutěže, již Brno uspořádalo a zaplatilo. S důrazem na utváření ulic Hlinky, Křížkovského a Bauerovy v souladu s vytyčeným cílem vytváření města krátkých vzdáleností.