22. a 23. června 2020 · 15:00 · Výstaviště

Veřejná projednání návrhu Územního plánu

Veřejná projednání návrhu Územního plánu

Veřejná projednání návrhu Územního plánu proběhnou v pondělí 22. a úterý 23. června, vždy od 15.00 na brněnském Výstavišti. Své námitky a připomínky můžete podat do 30. června.

Dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu pripravovanyupmb@brno.cz, případně můžete zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 411 400. Vše je také zde: kambrno.cz/uzemniplan.