Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Zi-8 Čejkovická


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Zi-8 Čejkovická

Jakou změnu navrhujeme?

Nesouhlas s plochou pro sport.

Odůvodnění "Plocha sportu má zajistit dostatečné možnosti pro trávení volnočasových aktivit" je nicneříkající. Domníváme se, že toto území je klíčové pro případné budoucí kultivované (čili i pěší) napojení Vinohrad na přestupní uzel Novolíšeňská a potažmo Líšeň a Stránskou skálu. Proto navrhujeme řešit je buď ve vztahu k tomuto cíli, nebo je stabilizovat jako městskou zeleň.