Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Bubeníčkova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Ulice Bubeníčkova

Jakou změnu navrhujeme?

Jsme přesvědčeni, že je stále ještě možné alespoň zčásti zachránit ulici Bubeníčkovu dostavbou její severní části.

Žádáme proto prověřit možnost vymezení Bubeníčkovy jako městské třídy a dostavby její severní části od viaduktu po Starou osadu kompaktními bloky domů se smíšenou funkcí. Úbytek plochy zeleně by bylo snadné nahradit její kvalitou.