Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Zi-3 Gajdošova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Zi-3 Gajdošova

Jakou změnu navrhujeme?

Náměstí ano, ale nespojovat jeho prostor s Táborskou. a jasně vymezit, že přestavba se netýká ul. Vančurovy.

Doplnit, že Gajdošova ulice musí mít po zprovoznění VMO tunely pod Vinohrady charakter městské třídy, ne městské dálnice.