Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Zi-6 Malá Klajdovka


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Zi-6 Malá Klajdovka

Jakou změnu navrhujeme?

Doplnit charakter Líšeňské (historické cesty z Brna do Líšně) jako (před)městské třídy.

Do rozvojové lokality zahrnout i ZUŠ na Došlíkově ulici s okolím s cílem zajistit spojitost a prostupnost územím.