Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Zi-7 Viniční


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Rozvojová lokalita Zi-7 Viniční

Jakou změnu navrhujeme?

Doplnit podmínku prodloužení tramvajové tratě nebo zavedení trolejbusové trakce. V opačném případě je docházková vzdálenost z navržené plochy bydlení na kapacitní VD až 650m.